۳-در صفحه جدید که باز شده میتونید در بخش Shared IP Address آی پی هاست خودتون رو مشاهده است.